ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН

Индустриален Дизайн


Дизайн център: Индустриален дизайн: Идея, Концептуален дизайн - форми и функционалност, Скици, Стайлинг, Моделиране Иновативни дизайн концепции за нови продукти Опаковки други   Какво използваме: Ние предпочитаме да започнем с бял лист и молив. Харесваме свободата на идеите. Използваме компютърни програми за да изразим идеите си Работим с класически и модерни технологии Следим за качеството през целия процес   Как работим в няколко стъпки: Получаваме задание с изисквания Предлагаме оферта Развиваме дизайнерски проект и го представяме Представяме Договор и фактура Започваме да работим...
back to top