Организация

Нови Търговски Системи „ ЕООД е международна компания, с предмет на дейност маркетинг и консултинг на стоки и услуги, инвестиционни дейности и производство, търговско представителство и промишлен дизайн. Компанията е пряк член на Българската Търговско Промишлена Палата от 2013г. и разполага с търговски представители в Русия, Германия, Гърция, Италия и Сканиднавските страни. Централният офис на фирмата е в гр. София, България.

 Политиката на фирмата е да предлага нови и не традиционни канали за маркетинг и продажби на стоки и услуги, реализация на инвестиционни проекти като се стреми максимално да минимизира рисковете и съкрати разстоянието от производителя до потребителя на определен продукт или услуга.

Предлагани услуги  и  дейности:

  • маркетинг и  консултинг                                 
  • реклама
  • инвестиционна дейност
  • търговско представителство
  • индустриален дизайн
  • b2b продажби
  • b2b консултинг
  • спонсорство 
ВИДЕО
back to top