Партньори

Търговско Промишлена Палата на Руската Федерация


Търговско Промишлената Палата на Руската Федерация е неправителствена, нетърговска организация, която обединява своите членове за реализация и достигане на целите и задачите, която се регулира от Закона в Руската Федерация " За Търговско Промишлените Палати в Руската Федерация " и Устава на Палата. Търговско Промишлената Палата на Руската Федерация представлява интересите на малкият, средният и крупният бизнес, като обхаваща в своята дейност всички видове предприемачество - промишленост, вътрешна и външна търговия, селско стопанство, финансовата система и услугите. Търговско Промишлената Палата на Руската Федерация с...

Българска Търговско Промишлена Палата


Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на РБългария. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес - средите. Българската търговско-промишлена палата и 28-те Регионални търговско -промишлени палат...

Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове


Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове е сдружение с нестопанска цел. Тя привлича за свои членове, както предприятия, произвеждащи и търгуващи с телфери и кранове, така и такива, които произвеждат и/или търгуват с техни части. Браншовата камара обединява компании, които представляват 85% от бранша. Този показател безспорно доказва нейната представителност и легитимност да представлява бранша пред държавните институции и други организации. Основната цел на Камарата е премахването или облекчаване на препятствията за правене на бизнес на фирмите от бранша и повишаването на тяхната конкурентоспособност на межд...

Списание " Бизнес Контакти "


Информационно - аналитическо списание " БИЗЕНС КОНТАКТИ " е създадено през 1997г. Списанието е създадено за да популяризира търговско - икономическите отношения между България и Русия, като се издава в България и се разпространява със съдействието на Посолството и Търговското Представителство на Руската Федерация в България в регионите на Руската Федерация сред Ръководителите на администрациите, регионалните  ТПП РФ с помоща на Издателски дом " Моя  МОСКВА", в самолетите на Аерофлот по линията София - Москва и е единственото списание в този формат  издавано  на руски език. Списанието съдейства за ...

Хотел " Даунтаун"


"Където качеството е стандарт" Прекарайте деня, потапяйки се в изпълнената с живот култура, първокласни магазини и характерни кафенета, които столицата може да предложи, а след това се върнете към луксозното гостоприемство на 4-звездния хотел „Даунтаун“, София, България. Разположен в центъра на София, бутиковият хотел е на пешеходно разстояние от големите финансови институции, исторически забележителности и туристически атракции, в непосредствена близост до Националния дворец на културата. Летище София, както и Централните авто- и железопътна гара се намират на 15 минути път с кола. Известен със...
1 2
Total pages: 2
back to top